Muzički
Program

DatumBend
Ponedeljak, 25. novembarBIG DEAL
Utorak, 26. novembarMOGUL
Sreda, 27. novembarLA LUNA
Četvrtak, 28. novembarEUROEKSPRES
Petak, 29. novembarEUROEKSPRES
Subota, 30. novembarLA LUNA
Nedelja, 1. decembarBALKAN EXPRESS
Ponedeljak, 2. decembarLA LUNA
Utorak, 3. decembarČEDA I NEŠA
Sreda, 4. decembarTAMARA ŽEŽELJ
Četvrtak, 5. decembarEUROEKSPRES
Petak, 6. decembarEUROEKSPRES
Subota, 7. decembarLA LUNA
Nedelja, 8. decembarPrivatna zabava
Ponedeljak, 9. decembarTAMARA ŽEŽELJ BEND
Utorak, 10. decembarBIG DEAL
Sreda, 11. decembarEUROEKSPRES
Četvrtak, 12. decembarLA LUNA
Petak, 13. decembarBIG DEAL
Subota, 14. decembarLA LUNA
Nedelja, 15. decembarBALKAN EXPRESS
Ponedeljak, 16. decembarMOGUL
Utorak, 17. decembarPrivatna zabava
Sreda, 18. decembarBIG DEAL
Četvrtak, 19. decembar(program naknadno)
Petak, 20. decembarMOGUL
Subota, 21. decembarPrivatna zabava
Nedelja, 22. decembarBIG DEAL
Ponedeljak, 23. decembarBLA-BLA
Utorak, 24. decembarBLA-BLA
Sreda, 25. decembarLA LUNA
Četvrtak, 26. decembarPrivatna zabava
Petak, 27. decembarMETROPOLIS
Subota, 28. decembarLA LUNA
Nedelja, 29. decembarBIG DEAL
Ponedeljak, 30. decembarMOGUL